INTEGRITETSPOLICY
 
Ramkompaniet i Mölndal AB värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna policy hjälper dig som kund att förstå vilken slags information som Ramkompaniet samlar in, vad den används till och hur vi på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. Ramkompaniet i Mölndal AB är personuppgiftsansvarig, kontaktinformation framgår nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter behandlas av Ramkompaniet för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du som kund har lämnat till oss i samband med att du blir registrerad som kund, dvs företagsnamn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och kontaktperson.
Vad används personuppgifterna till? Vilken är den legala grunden för behandlingen? Hur länge sparas personuppgifterna?
1. För att hantera offerter, beställningar, köp och returer/reklamationer
2. För att hantera och ombesörja leverans av beställda produkter
3. För att hantera fakturering, returer/reklamationer och administration
4. För att marknadsföra våra produkter med hjälp av kataloger, kampanjer och erbjudanden. Kommunikationskanalerna är post, e-post och sms. Personuppgifter kan också användas för utskick i samband med aktiviteter i vår butik
5. För att kunna göra uppföljning, kundanalyser och ta fram statistik
6. För att kunna administrera kundlogin till vår webshop
7. För annan kommunikation via vår kundsupport, tex för att besvara frågor, avhjälpa fel, hantera reklamationer och ge leveransinformation
8. För att kunna genomföra kundundersökningar

Legal grund för hanteringen: 
Ramkompaniet hanterar personuppgifterna med stöd av rättslig grund/fullgörande av avtal när vi hantera order, tillhandahåller beställda produkter, kontakt via kundsupporten, kundlogin till webshopen och analyser. Rättsligt krav för hantering av fakturering och kontantnotor. Med stöd av berättigat intresse hanterar vi personuppgifter för direktmarknadsföring av våra produkter. Med stöd av berättigat intresse genomför vi kundundersökningar.

Lagringstid: 
Personuppgifterna registreras i vårt kundregister och sparas så länge du är kund hos oss. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. Kundansökan sparas i sex månader.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Ramkompaniet kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, distributions- och speditionstjänster, kommunikationstjänster m.fl.
Ur dataskyddshänseende kallas leverantörer som behandlar personuppgifter för Ramkompaniets räkning för personuppgiftsbiträden. Avtal skrivs med dem för att säkerställa att de hanterar personuppgifterna enligt lagen och enligt våra krav. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna.

Dina rättigheter
Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du har rätt att få registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som kund vi har registrerat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, bifoga även en id-handling av ägare eller person i ledande befattning på företaget. Därmed vet vi att det är en behörig person som önskar detta utdrag. Begäran skickar du till adressen nedan, märk kuvertet "Registerutdrag personuppgifter".

Rätt att får data rättad eller raderad
Ramkompaniet ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktiga data om dig som kund har du rätt att begära att detta rättas eller kompletteras. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.
Invända mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse och mot behandling av direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Ramkompaniet till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Avböja elektronisk direktmarknadsföring
Ramkompaniet kan komma att använda din e-postadress och/eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte önskar direktmarknadsföring via dessa kanaler är du välkommen att begära att framtida utskick stoppas. Kontakta oss då på nedanstående adress:

Kontakt:
Ramkompaniet i Mölndal AB
Göteborgsvägen 89
431 30 Mölndal

E-post: ramkompaniet@westerlind.com
Telefon: 031-727 22 82