Affärsidé
AFFÄRSIDÈ
 

Att med hjälp av ett brett sortiment av produkter till rätt
pris, samt med en hög servicenivå agera trendsättare för fackhandeln.